Mesures COVID19

Mesures extraordinàries per la COVID-19

Aquest estiu, per tal de protegir-nos tots plegats d’aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, des del Casal de Teatre prendrem una sèrie de mesures de protecció contra la COVID19 que, lluny d’haver de suposar una angoixa, mirarem que siguin rutines integrades en el dia a dia dels nens i nenes del taller.

El nostre és un Casal petit, amb un màxim de 20 alumnes i amb uns espais molt controlables, cosa que fa que puguem garantir fàcilment el cumpliment de les normatives d’higiene i protecció a la que ens veiem obligats aquest curs.

TOTES AQUESTES MESURES ESTARAN CONDICIONADES ALS REQUERIMENTS SANITARIS I LEGALS QUE DEMANIN LES AUTORITATS COMPETENS EN CADA MOMENT

Higiene

Cada dia al acabar els monitors farem una desinfecció dels espais amb els productes adequats.

Quan canviem d’espai de treball o després de manipular material, passarem a rentar-nos les mans als lavabos del teatre que disposaran de sabó i líquid hidroalcohòlic.

El material que utilitzem, tant a les activitats de manualitats, com en els exercicis i les funcions de teatre, serà desinfectat al acabar. Així mateix es recomanarà que alguns materials (tisores, llapis…) se’l porti cada infant de manera particular.

Els alumnes poden portar de casa mascaretes i utilitzar-la sempre que ho considerin necessari. De tota manera, garantint la distància social i la desinfecció assegurarem una bona protecció.

Els espais que utilitzem seran degudament netejats i desinfectats cada dia, després de l’activitat.

Distància social

En el moment de proposar el taller som molt conscients de que aquest no serà un any qualsevol. És per això que en totes les activitats que realitzarem, els nens i nenes mantindran la distància social adequada. Com podeu suposar, el teatre és una activitat que sovint requereix d’un contacte directe amb els altres, però el fet que haguem de mantenir aquesta distància entre nosaltres, més que ser un impediment, ens ho agafarem com un repte!

Positiu per COVID19

En el cas que durant el Casal algun dels alumnes o dels monitors donés positiu per COVID19 s’informaria inmediatament a les families de la suspensió de l’activitat per un temps no menor a les dues setmanes.

Als qui en aquell moment estiguessin fent el Casal, se’ls retornaria la part proporcional dels dies suspesos aquella setmana. El fet de cobrar les qüotes setmanalment facilitaria la devolució d’aquests imports.